Poliklinika Vajnorská je neštátne ambulantné liečebno-preventívne zariadenie. Funguje desaťročia ako pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou v komplexnej starostlivosti o diagnostiku, liečbu a prevenciu ochorení mládeže. Od roku 2003 rozšírila poliklinika svoju pôsobnosť i na dospelých a deti.

Základným princípom personálu polikliniky je ústretovosť. Popri poskytovaní starostlivosti prvého kontaktu a špecializovanej starostlivosti v konkrétnych odboroch kladieme dôraz na prevenciu. Realizujeme preventívne prehliadky pre individuálnych záujemcov, ale i skupiny profesijne, záujmovo a inak sústredených klientov (úrady, firmy, školy so špeciálnym zameraním, diplomatické misie v SR a podobne).

Ponúkame špeciálne zostavené súbory vyšetrení podľa Vašich požiadaviek – od komplexnej diagnosticko-preventívnej prehliadky, vyšetrenia jednotlivých zdravotných indikátorov až po kondičné testy určené pre športovcov. Prevenciu a zdravotnú starostlivosť je možné poskytovať i v sledovaní celej rodiny, v celej škále medicínskych problémov – od starých rodičov, rodičov až po deti.
Veríme, že si vyberiete z našej ponuky a budete spokojní s našimi službami.