Nový poplatok

Milí pacienti !Na zachovanie doterajšej činností našich ambulancií sme nútení zaviesť od 01.04.2023 pre všetky naše ambulancie nový poplatok „kompenzácia zvýšených cien energií“ vo výške 2€ za vyšetrenie. Prakticky to znamená, že pri každej návšteve vášho lekára uhradíte v ambulancii Read more…