Milí pacienti !
Na zachovanie doterajšej činností našich ambulancií sme nútení zaviesť od 01.04.2023 pre všetky naše ambulancie nový poplatok „kompenzácia zvýšených cien energií“ vo výške 2€ za vyšetrenie. Prakticky to znamená, že pri každej návšteve vášho lekára uhradíte v ambulancii tento poplatok.

V súčasnej dobe majú všetky naše ambulancie uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami (VŠZP, Union, Dôvera). Platby zo zdravotných poisťovní predstavujú hlavný príjem polikliniky. Aktuálne úhrady zdravotných poisťovní však nepokrývajú zvýšené náklady na energie spôsobené vojenským konfliktom Ukrajina – Rusko. Tieto zvýšené náklady nie sme schopní pokryť z našich príjmov. Nemáme vlastný zdroj kúrenia, sme odkázaní na dodávateľa tepla. Dodávateľ – teplárenská spoločnosť nám dodáva teplo na základe schválených cenových predpisov, prakticky je to 3,5krát viac ako doposiaľ. Napriek tomu, že zima pomaly končí faktúry za teplo je potrebné naďalej platiť…
Informácia o zavedení o novom poplatku je ohlásená na Bratislavský samosprávny kraj.

Poplatok sa týka sa ambulancií Next s.r.o :

  • RTG, USG,
  • Imuno-alergológia,
  • Endokrinológia,
  • Očná ambulancia,
  • Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých (MUDr.Majidi).

Boli by sme radi ak by sme sa mohli o Vás starať bez akéhokoľvek zaťažovania Vás. Ak nastane zmena v cenách energií (smerom nadol), respektíve bude prijatý spôsob kompenzácie zvýšených cien za dodávky tepla, vyberanie zavedeného poplatku ukončíme.

Ďakujeme za pochopenie

Ing. Juraj Strapec
konateľ Next s.r.o.

Categories: Nezaradené