Inštrukcie pre pacientov ambulancií Polikliniky Next, Vajnorská 40

  1. Mám niektorý z nasledujúcich príznakov- kašeľ, zvýšená teplota alebo horúčka, bolesti svalov, prípadne bolesti hrdla, nádcha? Ak áno, pravdivo odpoviem na nasledujúce otázky:
  2. Bol som (aj krátkodobo) za posledný  mesiac v oblastiach s potvrdenou nákazou koronavírusom (Čína, Irán, Severné Taliansko, ale aj krajiny s menším výskytom nákazy, napr. Francúzsko, ČR- najmä oblasť Prahy a Ústí nad Labem, Nemecko, Rakúsko- najmä Viedeň, Amsterdam, USA)? Býval som tam v hoteli? Bol som tam v kontakte s väčším množstvom ľudí- konferencie, lyžiarske strediská, nákupné centrá, dopravné prostriedky, športoviská, wellnes  apod.)?
  3. Stretol som sa za posledný mesiac s niekým, u koho sa následne potvrdil koronavírus?
  4. Stretol som sa za posledný mesiac s niekým, kto bol v týchto oblastiach, ale nemá príznaky?
  5. Stretol som sa za posledný mesiac s niekým, kto má teraz príznaky možnej infekcie koronavírusom (bod 1 vyššie)?  

      Ak ste odpovedali súčasne ÁNO na otázku č. 1 a ktorúkoľvek z otázok 1-5, je potrebné, aby ste sa dali otestovať na Klinike infektológie a geografickej medicíny na Kramároch, kde je na to zriadená špeciálna ambulancia. Bez ohľadu na to, či sa vírus potvrdí alebo nie, je potrebné, aby ste zostali 14 dní od prvého dňa Vašich príznakov v karanténe. V takomto prípade sa ohláste mailom alebo telefonicky na ambulancii Vášho všeobecného lekára, ktorý Vám odloží, resp. vystaví PN, ak to bude potrebné (môžete napr. čerpať dovolenku…). Pri nahlasovaní PN je potrebné mať pripravenú Vašu trvalú adresu, adresu, kde sa budete zdržiavať počas PN a najmä údaje o zamestnávateľovi- názov firmy a sídlo. My odošleme potrebnú časť PN do sociálnej poisťovne, Vy budete informovať o čerpaní PN telefonicky alebo mailom Vášho zamestnávateľa. V prípade, že zostanete v nemocnici, PN Vám vystavia tam.  V karanténe zostanete minimálne 14 dní aj pri negatívnych výsledkoch.

     Ak máte príznaky uvedené v bode 1, ale odpovede na otázky 1-5 sú NIE, navštívte svojho praktického lekára za účelom vyšetrenia a odporúčania ďalšej liečby (napr. antibiotiká, nutnosť PN apod.)

     Ak ste odpovedali ÁNO  na ktorúkoľvek z otázok 2-5 a NEMÁTE príznaky uvedené v bode 1, je nutné, aby ste zostali v karanténe 14 dní od návratu z krajiny alebo od kontaktu s vyššie uvádzanou osobou. Aj v takomto prípade je možné vystaviť PN Vašim praktickým lekárom so špeciálnym kódom, ktorý je zamestnávateľ povinný akceptovať.

     Na záver by sme chceli apelovať na všetkých pacientov, ktorí prichádzajú do našej polikliniky na ODBORNÉ  ambulancie (kožná, gynekologická, alergologická, endokrinologická, zubná, ortopedická), aby sa nedožadovali vyšetrenia, pokiaľ majú akékoľvek, hoci len minimálne, príznaky ochorenia dýchacích ciest a preobjednali si termín.

Ďakujeme! Tím pracovníkov polikliniky

Categories: Nezaradené