Všeobecná pre deti a dorast

  od 1.9.2012 prevzala pacientov do 18 rokov do starostlivosti
MUDr. Adriana Borošová

  od 1.9.2012 prevzala pacientov nad 18 rokov do starostlivosti
MUDr. Katarína Romančíková – Všeobecná ambulancia pre dospelých


MUDr. Adriana Borošová

všeobecná ambulancia pre deti a dorast

  Poliklinika Mýtna 5

  tel.č. 02/577 86 369

  adrika.borosova@orangemail.sk