Nefrologická

Ambulancia ukončuje činnosť k 1.1.2019, bližšie informácie vám podajú u nás na recepcii: +421(0) 249 202 511, recepcia@poliklinika-vajnorska.sk