DOVOLENKA  30.8. – 3.9. 2021

Zástup MUDr. Compagnon, Heydukova 14,

po predchádzajúcom telef. dohovore 0918 652 442

POTVRDENIA ZDRAVOTNEJ SPOSOBILOSTI ZASTUPUJÚCI LEKÁR NEVYDÁVA!!!

Categories: Nezaradené