Imuno-alergológia

Do 28.2.2019 je pozastavené prijímanie nových pacientov na Imuno – alergologickú ambulanciu.