Imuno-alergológia

Do 31.12.2019 je pozastavené prijímanie nových pacientov na Imuno – alergologickú ambulanciu.