Imuno-alergológia

Do 31.8.2018 je pozastavené prijímanie nových pacientov na Imuno – alergologickú ambulanciu.